Wszystko o RODO
dla branży internetowej

Praktyczne kompendium wiedzy o RODO:
kodeks branżowy, porady,
gotowe wzory,
rozwiązania konkretnych problemów.

Wszystko o RODO
dla branży internetowej

Praktyczne kompendium wiedzy o RODO:
kodeks branżowy, porady,
gotowe wzory,
rozwiązania konkretnych problemów.

Ta strona jest w budowie! Zamieszczane informacje będą aktualizowane
wraz z postępem prac nad przepisami prawa dot. RODO i Kodeksem postępowania i dobrych praktyk RODO dla branży internetowej.
Włodzimierz Schmidt
Prezes IAB Polska
Szanowni Państwo,

Dobiega końca dwuletni okres przygotowań, które miały na celu dostosowanie procedur w Państwa firmach do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 25 maja br. przepisy rozporządzenia zaczną obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce nie zakończył się jeszcze proces legislacyjny mający na celu dostosowanie naszych krajowych regulacji do RODO, co oznacza, że początkowo wszyscy możemy odczuwać pewien chaos i niepewność. Poczucie dyskomfortu mogą pogłębiać także niejednokrotnie sprzeczne ze sobą analizy eksperckie. Dlatego też zdając sobie sprawę, jak wielkim wysiłkiem organizacyjnym i technicznym dla firm, a szczególnie firm z branży internetowej, jest odnalezienie się w nowej architekturze ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, IAB Polska wraz z firmami członkowskimi opracowuje Kodeks postępowania i dobrych praktyk RODO dla branży internetowej, żebyśmy wszyscy mogli poczuć się bezpieczniej! Na tej stronie wkrótce znajdą Państwo nie tylko treść Kodeksu, ale także wiele praktycznych porad jak działać zgodnie z RODO.

Aktualności

IAB Polska uruchamia konsultacje projektu Kodeksu RODO

Zespół Roboczy RODO w IAB Polska sfinalizował ponad roczne prace nad projektem kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej. Mamy nadzieję, że kodeks pomoże naszym firmom sprawnie nawigować w meandrach...

Webinar Transparency & Consent Framework

W piątek 20.07 o godz. 17.00 odbędzie się kolejny webinar IAB Europe dot. praktycznych aspektów TCF. Zapraszamy! Link do rejestracji: https://attendee.gotowebinar.com/register/1551969850407227651

Praktyczny poradnik RODO

Przepisy

Przepisy prawa dot. danych osobowych

Dane osobowe

Definicja danych osobowych na gruncie RODO

 

 

Przetwarzanie

Podstawy prawne przetwarzania danych

ZAKŁADKA NIEAKTYWNA.
Więcej informacji wkrótce.

Role

Role w procesie przetwarzania danych osobowych

ZAKŁADKA NIEAKTYWNA.
Więcej informacji wkrótce.

 

Prawa

Prawa osób, których dane dotyczą

ZAKŁADKA NIEAKTYWNA.
Więcej informacji wkrótce.

Cookies

Podstawy prawne wykorzystywania technologii śledzących

ZAKŁADKA NIEAKTYWNA.
Więcej informacji wkrótce.

Kodeks postępowania RODO
dla branży internetowej

Z uwagi na specyfikę i różnorodność branży internetowej, dostosowanie działalności firm interaktywnych do wymogów RODO jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym. Abyśmy wszyscy mogli poczuć się bezpieczniej w nowej architekturze ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wraz z zaangażowanymi w prace Zespołu RODO firmami członkowskimi przygotował projekt Kodeksu postępowania i dobrych praktyk RODO dla branży internetowej. Aby móc formalnie przystąpić do Kodeksu, będzie on musiał zostać zatwierdzony przez nowy Urząd Ochrony Danych Osobowych, który zostanie powołany na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Przyjęcie ustawy planowane jest przed letnimi wakacjami parlamentarnymi.

Treść i możliwość przystąpienia do Kodeksu będzie dostępna po zatwierdzeniu go przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Transparency & Consent Framework

Aby pomóc wszystkim podmiotom w łańcuchu reklamowym zapewnić zgodność z RODO, IAB Europe wraz innymi organizacjami branżowymi i przy wsparciu technicznym IAB Tech Lab rozwija projekt ram Transparency & Consent Framework. Kluczowym elementem tego bezpłatnego rozwiązania unikatowy rejestr oraz Globalna Lista Dostawców. Więcej informacji tutaj:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Związek Pracodawców Branży Internetowej
IAB Polska
ul. Puławska 39/77
02-508 Warszawa

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77 (dalej „IAB”). Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania czynności wynikających z przekazanej za pośrednictwem powyższego formularza informacji, zapytania lub zlecenia. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez IAB. Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług i naszym zaufanym partnerom. Informujemy, że zgodnie z przepisami, każda osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o: sprostowanie treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzane dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną na adres: biuro@iab.org.pl lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.