Przepisy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-929-2018/$file/8-020-929-2018.pdf

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302951/12457722/12457723/dokument335453.pdf